Inleiding

Inge Heere Coaching houdt zich bezig met:

1. Coachen van docenten in de klas
2. Cursussen coaching
3. Hulp bij het opzetten van de begeleiding van docenten op school 
4. Het persoonlijk begeleiden van een docent op school 


1. Coachen van de docent in de klas:

Alle nieuwen worden uitgeprobeerd: ze kunnen maar beter voorbereid zijn

Nog in de schoolbanken of al tien jaar leservaring? Soms is hulp het kleine duwtje in de goede richting. Samen op zoek  naar die sterke kant van een persoon, naar de chemie met de klas. Een docent die voor het eerst op een nieuwe school gaat lesgeven krijgt te maken met veel nieuwe ervaringen en informatie. Daarbij gaat hij/zij zich bezig houden met de didactiek en pedagogiek van het lesgeven en verzandt al snel in een berg van proberen, oefenen, kennismaken met collegae, klassenmanagement, enz 

Hoe hou ik overzicht en hoe bereik ik de leerlingen zijn de vragen, die opkomen bij de nieuwe docent. Hoe kan ik omgaan met de individuele leerling, met zijn of haar gedragsprobleem.

Coachen van een nieuwe docent kan gebeuren in de klas, via video, via gesprekken.
Soms zijn 6 gesprekken en twee lesbezoeken al genoeg om een docent een handvat te geven, waar hij/zij mee verder kan.
Via inzicht in zijn of haar kwaliteiten, in het inzien van verkeerde handelingen kan de nieuwe docent op weg geholpen worden.

Een goeden regel luidt: éérst de relatie, dan de les.

Leraren dragen kennis over, maar zijn bovenal pedagogen die hun persoonlijkheid inzetten voor een goede binding met de leerlingen. Leraren zijn communicatoren die uit zijn op een vruchtbare ontmoeting met hun leerlingen.

Een veilig klimaat is een voorwaarde voor een goed didactisch klimaat.

Gedrag van leerlingen wordt in de klas bepaald door het pedagogisch klimaat. Er vindt een wisselwerking plaats tussen de verschillende leerlingen en de docenten. Humoristisch omgaan met de leerling is één van de fundamenten voor een relatie.

Structuren, regels en eisen stellen zijn een voorwaarden voor een goed klimaat.

Belangrijk is dat je altijd van de positieve kanten van de leerling uitgaat. De nadruk ligt op: wat de leerling wel kan en dus niet wat de leerling niet kan 

Ook ervaren docenten, die op een andere school terechtkomen hebben soms een coach nodig.
Juist de mensen met veel ervaring kunnen voor vervelende verrassingen komen te staan. Die zijn het helemaal niet meer gewend dat ze getest worden. Op hun vorige school hadden ze een eigen reputatie. Die moet op elke nieuwe school echt weer vanaf nul worden opgebouwd.

Vooral in het VMBO is het investeren in orde, in het contact krijgen met de klas het belangrijkste. Vanuit een goed contact met de klas ontstaat een krachtige leeromgeving. Pas wanneer je een relatie met de klas hebt kun je je vak uitdragen.

Coachen in de klas heeft dan ook de bedoeling dit samen te ontdekken en de docent verder te helpen om tot een goede relatie met de klas te komen. Problemen, of uitdagingen zijn er om te overwinnen. Niet vanuit angst maar vanuit je sterke kant. Vertrouwen in je vaardigheden/ kennis en het kennen van je sterke kant zijn de basis voor een goede docent.


2. Cursus coaching:

In samenspraak met de school wordt een op maat gemaakte cursus aangeboden.
Zoals: het leren coachen van begeleiders, cursus competentie gericht werken enz
Onderwerpen zijn: wat is coaching, wat maak je tot een goede coach, gesprekstechnieken, veiligheid en vertrouwen enz.

Nieuw: Coachtraining voor docenten met als doel het verhogen van de prestaties van de leerling 


3. Het opzetten van de begeleiding van nieuwe docenten: 

Belangrijke taak hierbij is: de begeleiding laten landen in de organisatie.

Wie wordt verantwoordelijk, wie gaan coachen, Wie worden er gecoacht,
intervisiemiddagen, opleiding coach zijn onderwerpen die aan de orde komen.


4. het persoonlijk begeleiden van een docent op school: 

Op aanvraag van de school of van de docent kan een op maat gemaakt programma gestart worden , die de docent helpt inzicht te krijgen in zijn pedagogisch en didactisch handelen.

Via observaties tijdens de lesbezoeken en na persoonlijke gesprekken wordt de docent op weg geholpen een goed leerklimaat te scheppen. Orde problemen worden geanalyseerd en er wordt gewerkt aan het verbeteren van een veilige- en krachtige werkomgeving. Dit kan door meer structuur aan te brengen of door een veranderde houding van de docent.